Dziękujemy za zainteresowanie Konkurs Piw Domowych organizowanym przez Browar Zamkowy w Cieszynie, ul. Dojazdowa 2.

System recpcji piwa na konkursy piw domowych. Załóż konto, dodawaj lub modyfikuj swoje zgłoszenia.

Rejestracja sędziów i stewardów jest Otwarta

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie jako sędzia lub steward, zarejestruj się.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się i wybierz Edytuj konto z menu Moje Konto oznaczone ikoną w górnym menu.

Zasady

REGULAMIN XV KONKURSU PIW DOMOWYCH

 1. Organizatorem XIV Konkursu Piw Domowych PSPD 2016 (dalej: Konkurs) jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych z siedzibą w Cieszynie (kod: 43-400), przy ul. Dojazdowej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362180, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej: 5482625237 oraz numerze REGON: 241868278.
 2. Konkurs odbędzie się w terminie 1 – 4 czerwca 2017 r.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Konkurs odbywa się w kategoriach:
 5. Gose [9-14°Blg.]
 6. Polskie Pszeniczne [10-13°Blg.]
 7. English Porter [10-13°Blg.]
 8. Lager Wiedeński [11,5-13°Blg.]
 9. Nowofalowy Pils [11,5-13,5°Blg.]
 10. Brett Saison [12-16°Blg.]
 11. American Stout [12,5-18°Blg.]
 12. Northeast IPA [14-17,5°Blg.]
 13. Rauch-Doppelbock [18-26°Blg.]
 14. Rye Wine [24+°Blg.]

opisy kategorii stanowią integralną część regulaminu.

 1. Konkurs odbywa się zgodnie z Zasady dobrej praktyki dla konkursów piwa opracowanymi przez PSPD.
 2. Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą sędziowie certyfikowani przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Michał Jaskólski.

Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie może wziąć udział tylko piwo uwarzone domowymi metodami przez indywidualnych piwowarów domowych lub w kooperacji (dalej: browar domowy).
 2. Każdy piwowar lub browar domowy może zgłosić jedno piwo w danej kategorii. Możliwe jest zgłaszanie się we wszystkich kategoriach.
 3. Browar domowy chcący wziąć udział w konkursie obowiązany jest do rejestracji na stronie https://konkursy.pspd.org.pl, a także wypełnienia zgłoszenia do udziału w konkursie w danej kategorii. Po wygenerowaniu etykiety piwowar zobowiązany jest do stałego naklejenia jej na każdą z butelek piwa wysyłanego na konkurs w taki sposób, aby nie zakryć kodu umieszczonego na etykiecie. Rejestracja odbędzie się w dniach 1-19 maja 2017 r.
 4. Piwo zgłoszone do konkursu należy dostarczyć na adres: Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. Ul. Dojazdowa 2 43-400 Cieszyn (z dopiskiem: XV KPD, Pani Ewa Głąbek), tel.+48 33 851 64 02 w ilości 4 butelek o pojemności 0,5 l lub mniejsze w ilości zapewniającej 2 l piwa. W przypadku butelek o większej pojemności browar domowy zobowiązany jest do dostarczenia 4 butelek piwa. Dozwolone są takę mixy butelek, tj. np. 3 butelki 0,5 l + 2 0,33 l. lub 2 butelki 0,5 l + 3 butelki 0,33 l tak, żeby suma dała min. 2 litry piwa do oceny. Piwa należy dostarczyć w okresie 15-28 maja 2017 r.
 5. Butelki nie mogą mieć trwale przylepionych etykiet ani oznaczeń, za wyjątkiem etykiety wygenerowanej przez system zgłoszeniowy. Etykietę wygenerowaną przez system zgłoszeniowy należy umieścić trwale na butelce przy pomocy taśmy bezbarwnej (owijając butelkę z etykietą taśmą) tak, aby nie zakryć kodu QR oraz kodu paskowego wydrukowanego na etykiecie. 
 6. Udział w Konkursie jest płatny. Opłacie podlega zgłoszenie piwa do kategorii. Opłata wynosi 15,00 zł dla członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i 20,00 zł dla pozostałych osób. W przypadku browarów domowych stanowiących kooperację kilku piwowarów domowych browar domowy traktowany jest jako członek Stowarzyszenia jeżeli choć jeden z kooperantów jest członkiem Stowarzyszenia. Członkowie PSPD mogą skorzystać z kody rabatowego „PSPD”, który należy wpisać w systemie zgłoszeniowym w sekcji „opłać wpisowe” po zalogowaniu się na swoje konto.
 7. Opłaty należy dokonać do dnia 28 maja 2017 r. na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych: 82 1540 1287 2001 6200 5272 0002 Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
 8. W tytule przelewu należy wpisać: XV KPD + imię i nazwisko piwowara (w przypadku browaru domowego należy wskazać nazwisko jednego piwowara, a jeśli korzysta się ze zniżki dla członków PSPD należy podać nazwisko członka Stowarzyszenia) + ilość zgłoszeń do konkursu + informacje o byciu członkiem PSPD. (przykładowo: XV KPD Michał Jaskólski 4 TAK)
 9. O zwrot niewykorzystanego wpisowego można ubiegać się jedynie do 28 maja 2017 r.
 10. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego miejsca.
 11. Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej kategorii oraz wyborze Grand Champion zostanie ogłoszona publicznie (termin zostanie podany w późniejszym czasie)
 12. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty a uczestnik otrzyma upominek.
 13. Eliminacje w danej kategorii przeprowadza się jeżeli ilość zgłoszonych piw przekroczy w danej kategorii 10.
 14. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw o ustaleniu kolejności decyduje suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie oglądu arkuszy oceny tych piw
 15. Wyklucza się możliwość wystawienia piwa do Konkursu przez jurora w stylu, w którym będzie oceniał piwa w Konkursie.

Nagrody

 1. Zwycięzca nagrody Grand Champion konkursu, tj. piwowar, którego piwo uzyska głosami Grand Jury najwyższe uznanie spośród wszystkich piw zgłoszonych do konkursu wyraża zgodę na udzielenie licencji na wykorzystanie swojej receptury przez Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. w celu uwarzenia piwa i wprowadzenia do obrotu jego piwa jako Grand Champion PSPD 2017, sygnowanego jego imieniem, nazwiskiem oraz podpisem. W związku z powyższym, laureat udziela Browarowi Zamkowemu Cieszyn Sp. z o.o. zgody na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz wizerunku w celach reklamowych piwa Grand Champion PSPD 2017 przez okres 1 roku od dnia ogłoszenia wyników. Za udzielenie licencji zdobywcy tytułu Grand Champion PSPD 2017 przysługuje wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 zł netto. W przypadku gdy nagrodę otrzyma browar domowy nagroda podlega podziałowi w częściach równych.
 2. NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ BROWAMATOR S.C. ZOSTANĄ OGŁOSZONE W PÓŹNIEJCZYM TERMINIE
 3. Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.

Organizatorzy konkursu

Skontaktuj się z organizatorami poprzez Kontakt.

 • Michał Jaskólski — Szef Jury
 • Artur Kamiński — Organizator Techniczny

Sponsorzy

Browar Zamkowy w Cieszynie oraz współpracujący z nami sponsorzy podczas Konkurs Piw Domowych.

Browamator
 
Browamator
Browar Zamkowy W Cieszynie
 
Browar Zamkowy W Cieszynie
Viking Malt
 
Viking Malt